• ma t/m vr 9:00 - 12:00
  • |
  • +31 75 799 1050
  • |
  • service@kantoormeubelen24.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN büromöbelonline GmbH

 

1.     Toepasselijkheid

De zakelijke relatie tussen büromöbelonline GmbH (hierna büromöbelonline genoemd) en de besteller (klant) wordt uitsluitend beheerst door de volgende algemene voorwaarden in de op het moment van de bestelling geldende versie. Afwijkende voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze schriftelijk door Büromöbel Online zijn bevestigd.

 

2.     Totstandkoming van de overeenkomst

Het aanbod van Büromöbelonline is geldig voor de industrie, de handel, het ambacht, de ambachten, de handel en zelfstandigen en particulieren in Nederland en moet worden bevestigd. De presentatie van de producten in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod. De producten worden in de webshop gepresenteerd om u in staat te stellen een aanbod tot aankoop te doen. Wanneer u op de knop ‘bestellen met betalingsverplichting’ klikt, doet u een bindend aanbod tot aankoop.

 

U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en op elk moment voor het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de meegeleverde en in het bestelproces toegelichte correctiehulpmiddelen. Direct nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u automatisch een bevestiging via e-mail; hiermee is de overeenkomst nog niet aanvaard. Wij hebben uw bestelling geaccepteerd wanneer wij u via e-mail een afzonderlijke bevestiging van uw bestelling hebben gestuurd.

 

Büromöbelonline behoudt zich het recht voor op de beschikbaarheid van goederen, productwijzigingen door technische en kwalitatieve verbeteringen en fouten door drukfouten. U kunt de algemene voorwaarden op elk moment hier op deze pagina bekijken en downloaden. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

 

3.     Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen plus de wettelijke btw. Voor het overige zijn de prijzen binnen Nederland (exclusief eilanden) gratis stoeprand, zonder extra kosten voor verpakking en/of verzending. Voor kleine hoeveelheden wordt geen toeslag in rekening gebracht.

Prijswijzigingen en aanpassingen voor producten en diensten zijn te allen tijde mogelijk. Daarom gelden alleen de prijzen vermeld in de orderbevestiging. Tenzij anders vermeld, gelden de opgegeven prijzen voor één stuk. Decoratief materiaal in het kader van productafbeeldingen en illustraties is niet in de prijs inbegrepen.

 

De geldigheidsduur van onze beperkte aanbiedingen vindt u op de plaats waar ze in de winkel worden getoond. Ondanks zorgvuldige voorraadvorming kan het voorkomen dat een promotieartikel sneller uitverkocht is dan bedoeld. Daarom geven wij geen leveringsgarantie. Het is van toepassing: Alleen zolang de voorraad strekt.

 

4.     Betalingswijzen en -voorwaarden

De klant kan de aankoopprijs per factuur, creditcard, iDeal, Paypal of vooruitbetaling betalen. Büromöbelonline behoudt zich het recht voor om klanten slechts een selectie van opties aan te bieden.

 

Betaling per factuur (kredietwaardigheid vereist)

Facturen dienen netto betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Büromöbelonline behoudt zich het recht voor om een andere betalingswijze aan te vragen.

 

Betaling vooraf

Betaling dient binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling te geschieden op de rekening van Büromöbelonline. De reden voor betaling is het ordernummer, dat u na het afronden van de bestelling per e-mail ontvangt. De bankrekening van Büromöbelonline is büromöbelonline GmbH, IBAN: DE61 6004 0071 0541 1855 00, BIC: COBADEFFXXX. Na ontvangst van de betaling stuurt Büromöbelonline de orderbevestiging en regelt de levering. Indien de betaling niet binnen 14 dagen op de genoemde rekening aankomt, behoudt Büromöbelonline zich het recht voor de bestelling te annuleren.

 

Betaling per creditcard

De creditcard wordt in rekening gebracht bij ontvangst van de goederen. Het brutobedrag (nettoprijs plus wettelijke btw) is vooraf toegestaan voor de periode vanaf de bestelling tot aan de facturering. De klant ontvangt een aparte factuur met BTW.

 

Betaling via Paypal (kredietwaardigheid vereist)

De aankoopprijs (nettoprijs plus wettelijke BTW) De aankoopprijs wordt van uw PayPal-rekening afgeschreven op het moment van bestellen. De klant ontvangt een aparte factuur met BTW.

 

Betalingsvoorwaarden

Alle transacties die plaatsvinden op kantoormuebelen24.nl worden beveiligd door het betaalsysteem Adyen of Paypal. Alle informatie, die wordt uitgewisseld voor de uitvoering van de betaling, is SSL-versleuteld. Deze gegevens kunnen niet worden vastgesteld, onderschept of gebruikt door derden. Ze worden ook niet opgeslagen in onze datasystemen.

 

Afwijkende betalingsvoorwaarden zijn ook bij andere betalingsmethoden mogelijk, maar gelden alleen indien en voor zover deze schriftelijk door Büromöbelonline zijn bevestigd. Verrekening of inhouding van betalingen wegens door Büromöbelonline betwiste en niet wettelijk vastgelegde tegenvorderingen is niet mogelijk.

 

5.     Levertijden en -voorwaarden

Bij de berekening van de levertijden wordt geen rekening gehouden met zaterdagen, zondagen en feestdagen. Zodra wij over de relevante informatie beschikken, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen van vertragingen in de levering.

 

Büromöbel Online gaat ervan uit dat de klant de goederen in de transportverpakking geleverd wil hebben. Verpakkingen zijn meestal herbruikbaar of recycleerbaar en voorzien van de juiste symbolen. Het risico van toevallig verlies en toevallige beschadiging van de verkochte goederen gaat over op de levering van de goederen aan de stoep aan de klant of een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen.

 

Indien dit voor de snelle verwerking van Büromöbelonline geschikt wordt geacht, zullen ook deelleveringen worden uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de klant de goederen zo snel mogelijk in ontvangst neemt, geldt dit in het bijzonder in het geval dat de levertijden voor verschillende producten sterk van elkaar verschillen.

 

Wij kunnen de overeenkomst annuleren indien het product dat u heeft besteld niet beschikbaar is vanwege de, buiten onze schuld, niet-levering van het desbetreffende product door onze leveranciers. In dat geval zullen wij u onverwijld op de hoogte stellen en eventueel levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of u geen prijs stelt op levering van een vergelijkbaar product, dan zullen wij de bedragen die u reeds heeft betaald onverwijld restitueren.

 

6.     Eigendomsvoorbehoud

 De goederen blijven ons eigendom totdat het volledige bedrag is betaald. Totdat het eigendom overgaat, mogen de goederen zonder onze toestemming niet worden verpand, verwerkt, vervormd, vernieuwd, of als zekerheid worden gesteld.

 

7.     Retourrecht

Indien de klant een geleverd artikel niet wenst te behouden, moet hij Büromöbelonline hiervan binnen 30 dagen na levering per e-mail op de hoogte brengen. Büromöbelonline begint dan met de retourzending en annuleert de factuur met de bijbehorende creditnota. Het risico en de kosten van het retourtransport gaan gepaard met de nodige hulp van de klant, bijv. bij het regelen van afspraken op kosten van Büromöbelonline. De goederen worden alleen teruggenomen als ze zonder gebruikssporen, in de originele verpakking en binnen een redelijke termijn door Büromöbelonline worden ontvangen. Het recht van retour geldt niet voor speciale aankopen en producties buiten deze internetaanbieding, voor ordergerelateerde producties, voor producten waarvoor een prijsverlaging is toegekend (bijvoorbeeld grote hoeveelheden) en voor producten die op verzoek van de klant zijn samengesteld.

 

8.     Klachten

De klant is verantwoordelijk voor het controleren of de goederen intact zijn bij ontvangst. Duidelijke gebreken moeten binnen een week na ontvangst van de goederen online worden gemeld, verborgen gebreken binnen een week na ontdekking per e-mail naar service@kantoormeubelen24.nl onder vermelding van het ordernummer en artikelnummer. In geval van transportschade is de klant verplicht om dit onmiddellijk per e-mail te melden aan service@kantoormeubelen24.nl onder vermelding van het ordernummer en artikelnummer van het Büromöbelonline.

 

9.     Garantie

Büromöbelonline garandeert voor alle producten in deze catalogus dat ze vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, maar niet voor slijtage of onzorgvuldig gebruik, gedurende een periode van 24 maanden na levering. Voor zover voor afzonderlijke producten uitdrukkelijk een langere termijn is vermeld, geldt uiteraard deze langere garantietermijn.

In geval van een gerechtvaardigde klacht zal Büromöbelonline naar eigen goeddunken het gebrek verhelpen of voor aanvullende prestaties zorgen.

Büromöbelonline is niet verplicht tot dergelijke herstelmaatregelen, wanneer de klant zelf reeds ingrepen in het product heeft uitgevoerd die het herstel van een defectvrij product bemoeilijken.

 

Indien deze garantie niet binnen een door de klant vast te stellen redelijke termijn wordt verleend, kan de klant een redelijke vermindering van de betaling eisen of zich terugtrekken uit het contract.

 

Schadeclaims tegen Büromöbelonline kunnen alleen worden aanvaard in geval van opzet, grove nalatigheid, opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting of niet-naleving van een uitdrukkelijk verleende garantie door Büromöbelonline. In principe en ook bij opzettelijke plichtsverzuim is de aansprakelijkheid van Büromöbel-online beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven en lichaamsdelen of in geval van productaansprakelijkheid.

 

10.  Rechtsgeldigheid, recht en plaats van jurisdictie

Het recht van het Koninkrijk der Nederlanden is uitsluitend van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken - CISG - is niet van toepassing.

 

Indien de klant een koopman is, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank; wij hebben echter het recht om de klant in zijn vestigingsplaats te dagvaarden.

 

11.  Bestelprocedure

Artikel toevoegen aan winkelwagen

U kunt onze productdetailpagina bereiken via de zoekfunctie, de zoekresultatenpagina of via de navigatie. Daar kunt u uw gewenste artikel vinden via filterselectie en het in het winkelwagentje plaatsen via de knop 'winkelwagentje'.

 

De winkelwagen

Uw winkelwagen is permanent zichtbaar in de rechterbovenhoek en is direct toegankelijk door te klikken op 'Afrekenen'. In de eerste stap van uw bestelling ziet u de door u geselecteerde producten. Hier kunt u natuurlijk op elk moment artikelen verwijderen, zet het aantal op nul en klik op 'Update'. Om de hoeveelheid van een artikel te wijzigen, wijzigt u eenvoudigweg de hoeveelheid en klikt u op 'Update'. Nadat u op de knop "Afrekenen" hebt geklikt, heeft u twee opties om verder te winkelen: Als geregistreerde klant voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en klikt u op 'Login'. Als u nog niet als klant geregistreerd bent, moet u eerst een account aanmaken.

 

Besteloverzicht en orderafhandeling

U ontvangt een overzicht van de aan te schaffen artikelen en de verzendkosten. Het totale bedrag wordt weergegeven. Hier kunt u uw adres wijzigen en indien nodig een ander aflever- en factuuradres invoeren. U kunt een notitie invoeren en de algemene voorwaarden, het privacybeleid en de annuleringsvoorwaarden bekijken. Met "Bestellen en betalen" verstuurt u uw bestelling.

 

Betaling

Wij bieden verschillende betaalmethoden aan.

 

Bevestiging

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u hier in de online shop een overzicht van alle informatie. U heeft ook de keuzemogelijkheid om de bestelling met het ordernummer af te drukken.

 

Wij sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. Als u zich heeft geregistreerd, kunt u uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenloginpagina. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op service@kantoormeubelen24.nl.

 

12.  Registratie als klant

U heeft de mogelijkheid zich gratis in te schrijven als klant van onze webshop. Wanneer u zich registreert, wordt een permanent klantaccount aangemaakt. U kunt dan in de toekomst bestellingen plaatsen met gebruikmaking van dit account, zonder dat u steeds uw gegevens hoeft in te vullen. Registratie is niet noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen en u heeft evenmin een wettelijk recht op registratie. Om u als klant te registreren en een klantaccount aan te maken, dient u een geldig e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam. Deze heeft u, samen met uw wachtwoord, nodig om in te loggen.

 

Bewaar uw inloggegevens zorgvuldig. Het is u onder geen voorwaarde toegestaan uw inloggegevens door te geven aan derden en/of derden met uw inloggegevens toegang te verschaffen tot uw klantaccount. Ingeval u redenen heeft om aan te nemen dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw klantaccount door derden, dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewerken van uw persoonlijke gegevens als deze wijzigen. U kunt uw gegevens online wijzigen door in te loggen op uw klantaccount.

 

U kunt ons te allen tijde verzoeken uw registratie te verwijderen. Uw klantaccount en alle direct aan uw klantaccount verbonden persoonlijke gegevens zullen definitief worden verwijderd, tenzij deze gegevens moeten worden bewaard op grond van de wet of in verband met de afronding van reeds geplaatste bestellingen.

 

Wij hebben te allen tijde het recht te stoppen met het aanbieden van de mogelijkheid van registratie en het hebben van een klantaccount via onze webshop. In een dergelijk geval wordt u onmiddellijk van deze intentie op de hoogte gesteld; uw klantaccount en de daarbij behorende gegevens zullen dan definitief worden verwijderd.

 

13.  Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. Op uw bestellingen zullen de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn die gelden op het moment van bestellen; in het bestelproces zult u nogmaals op de Algemene Voorwaarden worden gewezen.

 

Wijziging van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden die van invloed zijn op de bestaande accounts van geregistreerde klanten, met name wijzigingen van volgend paragraaf, zullen enkel plaatsvinden wanneer deze zijn vereist ingevolge juridische of functionele wijzigingen in onze webshop, zoals technische aanpassingen of wijzigingen van het inlogproces of het beheer van het klantaccount.

 

Ten minste vier weken voor inwerkingtreding van een wijziging of aanvulling in overeenstemming met voorgaande paragraaf, zult u via e-mail van die wijziging of aanvulling op de hoogte worden gebracht. Bericht van de wijzigingen of aanvullingen is voldoende; wij zijn niet gehouden u de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden dan wel een geheel nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden toe te sturen. Via een link in ons bericht kunt u de volledige nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden bekijken.

 

Indien u niet binnen 14 dagen na de aankondiging van een wijziging of aanvulling in overeenstemming bezwaar maakt, wordt u geacht te hebben ingestemd met de desbetreffende wijziging of aanvulling; in ons bericht zullen wij u hier nadrukkelijk op wijzen.

 

14.  Slotbepalingen

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is, blijven de resterende bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht. De relevante wettelijke bepalingen zullen in de plaats treden van de nietige bepaling.

 

Ingeval van meningsverschillen met onze klanten streven wij steeds naar wederzijdse overeenstemming. Overigens zijn wij niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechting via consumentenarbitrage en bieden wij deelname aan een dergelijk proces van geschillenbeslechting niet aan.

 

De Europese Commissie heeft een platform geïntroduceerd voor het beslechten van geschillen waar klachten van consumenten na een online aankoop worden verzameld en vervolgens worden doorgestuurd naar de desbetreffende nationale instanties voor geschillenbeslechting. Dit platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

büromöbelonline GmbH

Presselstraße 12

70191 Stuttgart, Duitsland

Telefoon +49 (0) 711 / 967 49531

 

E-mail: service@kantoormeubelen24.nl

 

Gedelegeerd bestuurder: Dr. Heiko Hegwein, Franziskus Josten.

 

Griffiehof: rechtbank van de gemeente Stuttgart, Duitsland

Inschrijvingsnummer: 768898

BTW-ID: DE815782328 / NL826137064B01

 

Disclaimer / Wettelijke vermeldingen / Auteursrecht

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten van de gelinkte pagina's verantwoordelijk. De informatie op de website wordt voortdurend herzien en bijgewerkt door büromöbelonline GmbH. Ondanks zorgvuldig onderzoek en actualisering kunnen de gegevens zijn gewijzigd. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard. De büromöbelonline GmbH behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie. Inhoud en structuur van de internetpagina's van büromöbelonline GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Het vermenigvuldigen, verspreiden, publiceren, wijzigen, ter beschikking stellen aan derden of verwerken van elementen en inhoud, in het bijzonder teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, afbeeldingen, grafieken, programma's en ontwerpelementen, vereist de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van büromöbelonline GmbH.