• ma t/m vr 9:00 - 12:00
  • |
  • +31 75 799 1050
  • |
  • service@kantoormeubelen24.nl

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

 

U hebt het recht om binnen dertig dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag dat u, of een door u benoemde derde partij met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht te doen gelden, dient u ons


Büromöbelonline GmbH

Presselstr. 12

70191 Stuttgart

Duitsland

 

Telefoon +49 711 49 531

E-mail: service@kantoormeubelen24.nl

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verstuurde brief of e-mail) te informeren over uw besluit om dit contract te ontbinden. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

 

Gevolgen van herroeping

 

Als u uw herroepingsrecht hebt doen gelden en het contract hebt ontbonden, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben verkregen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan die wij aanbieden, namelijk de goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum, waarop de kennisgeving over de annulering van dit contract met ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in geen geval betaalt u kosten als gevolg van deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen, totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond, dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat er eerst gebeurt.

 

U dient de goederen onmiddellijk terug te sturen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum, waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis hebt gesteld. De termijn is nageleefd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen hebt teruggestuurd.

 

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

 

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als na controle van de goederen op toestand, eigenschappen en functioneren blijkt dat deze in waarde zijn gedaald en dit te wijten is aan de manier waarop u ermee bent omgegaan.

 

EINDE VAN DE INSTRUCTIES VOOR HERROEPING